STRW local: Scientific Integrity

Wetenschappelijke Integriteit en Ethiek

Naar aanleiding van recente affaires is het verstandig om nog eens goed te kijken wat in het algemeen als wel en niet acceptabel wordt gezien. De onderstaande links zijn daarbij een hulpmiddel.

In geval van onzekerheid of iets wel helemaal in orde is: dat dan maar niet doen, of tenminste eerst advies vragen. In geval van twijfelachtig gedrag op wetenschappelijk gebied van een student, collega of staflid zijn er verschillende mogelijkheden, alnaar gelang de onderlinge verhoudingen en de ernst van de zaak:


UL

Het beleid van de Universiteit Leiden, en de verwezenlijking daarvan, inclusief verwijzingingen, reglementen en formulieren.
http://organisatie.leidenuniv.nl/klachtenloket-medewerkers/commissie-wetenschappelijke-integriteit.html

Gedragscode

Op deze webpagina vindt u de Gedragscode Integriteit van de Universiteit Leiden: https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/po/personeelsbeleid-en-gedragscodes/gedragscodes/gedragscode-integriteit/bestuursbureau-expertisecentra/bestuursbureau?cf=bestuursbureau-expertisecentra&cd=bestuursbureau

De Nationale Astronomie Raad heeft ook een gedragscode aangenomen die op deze webpagina te vinden is: https://www.accessastronomy.eu/netherlands

Maak uzelf vertrouwd met het soort gedrag dat van ieder lid van de Nederlandse astronomische gemeenschap wordt verwacht.

NWO

Het NWO beleid
http://www.nwo.nl/beleid/wetenschappelijke+integriteit

VSNU

De VSNU regels - niet altijd even duidelijk maar wel de norm waaraan wij dienen te voldoen. Een paar aardige grijstonen! 2004, gewijzigd 2012
http://vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderzoek/Code_wetenschaps
beoefening_2004_%282012%29.pdf

KNAW

Homepage Wetenschappelijke integriteit. Dit zijn de criteria die de pers voor ons aanlegt.
https://www.knaw.nl/nl/thematisch/ethiek/wetenschappelijke-integriteit
https://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/notitie-wetenschappelijke-integriteit downloadale pdf 2001
https://www.knaw.nl/en/news/publications/wetenschappelijk-onderzoek-dilemmas-en-verleidingen 2005, 78 blz. Aanbevolen leesvoer!

Zie ook de links naar USA in het Engelstalige deel!

Zelfplagiaat

Is het goed of fout? Journals denken van wel.

Zie bijvoorbeeld het ethiekbeleid voor alle AAS journals (inclusief ApJ), met name punt 2:
http://iopscience.iop.org/0004-637X/page/Ethics%20policy

of diegene van A&A (Ethiek uitgave, tweede paragraaf)
http://www.aanda.org/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=200

of die van MNRAS:
http://www.oxfordjournals.org/our_journals/mnras/for_authors/#2.6%20Copyright%20and%20plagiarism

Scientific Integrity and Ethics

In view of recent developments, it is a good idea to pay some attention to what is viewed as acceptable and unacceptable outside our own institute The links below outline the rules and regulations that apply to scientists at Leiden University, and in the Netherlands more in general.

If you are in doubt whether some action is really above-board: maybe better not to go that way, or at least first ask advice. In case of scientifically doubtful behavior by a student, colleague, or staff member, there are different possibilities for a course of action, depending on mutual relationships and the seriousness of the matter:

  1. most simple action: talk it over with the person in question.
  2. if that is too difficult: talk to a trusted staff member, for instance supervisor, promotor, member of the PhD supervisory committee (PBC), or a trusted colleague.
  3. in some cases it may be better to talk directly to the Scientific director.
  4. or it may be desirable to go outside the Observatory. and contact the Confidential Adviser on Academic Integrity: Prof. I.M. Tieken, phone 071-5272163; e-mail

Leiden University (UL)

What is the Leiden University policy, and how is it implemented? Rules, Regulations, Complaint Forms, etc
http://organisation.leiden.edu/complaint-box-staff/scientific-integrity.html

Code of Conduct

Please find the Leiden University's Code of Conduct on Integrity on this webpage: https://www.staff.universiteitleiden.nl/human-resources/hr-policy-and-code-of-conduct/code-of-conduct/code-of-conduct-integrity/service-units/administration-and-central-services?cf=service-units&cd=administration-and-central-services.

The National Astronomy Council has also adopted a Code of Conduct that can be found on this webpage: https://www.accessastronomy.eu/netherlands

Please familiarize yourself with the type of behaviour expected of every member in the Netherlands astronomical community.

VSNU (All Netherlands Universities)

The VSNU rules - not always crystal clear, but definitely the norm that we have to conform to. Some interesting dilemmas! 2004, modified 2012 http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderzoek/The_Netherlands_
Code_of_Conduct_for_Scientific_Practice_2012.pdf

If you read Dutch, the links to KNAW and NWO in the Dutch section are also useful!

USA:

Not directly applicable to us, but quite interesting and relevant:
Homepage Office of Research Integrity, US Dept. of Health and Human Services
http://ori.hhs.gov/

In particular 'Introduction to the Responsible Conduct of Research:
http://ori.hhs.gov/ori-intro

self-plagiarism

Whether rightly or wrongly, journals do very much consider this sinful.

See for instance the ethics policy for all AAS journals (including ApJ), especially point 2:
http://iopscience.iop.org/0004-637X/page/Ethics%20policy

or the one for A&A (Ethical issues, second paragraph)
http://www.aanda.org/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=200

or the one for MNRAS:
http://www.oxfordjournals.org/our_journals/mnras/for_authors/#2.6%20Copyright%20and%20plagiarism