Leids Kerkhoven-Bosscha Fonds

Het indienen van subsidie-aanvragen

Sinds 2015 zijn er 2 vaste sluitingsdata, t.w. 1 maart en 1 september (tenzij een van deze data in het weekeinde valt). Aanvragen moeten zijn ontvangen voor 12:00 uur op de genoemde data (of, als de sluitingsdatum niet op een werkdag valt: op een nader aan te geven datum).

De vergaderingen van het bestuur vinden plaats in de maanden maart en september, en de toekenningen zullen worden bekendgemaakt voor respectievelijk eind-maart en eind-september.

Voor de deadline van 1 maart kunnen alleen aanvragen worden ingediend voor reizen die beginnen op of na 1 april; voor de deadline van 1 september alleen aanvragen voor reizen die beginnen op of na 1 oktober.

Aanvragen dienen te worden ingediend via het electronische systeem toegankelijk via de website.

Aanvragen dienen een gedetailleerde begroting (in euro's) te bevatten, waaruit duidelijk blijkt welke andere bronnen van subsidiëring zijn aangeboord.

Aanvragen voor subsidies voor proefschriften kunnen doorlopend worden ingediend, en worden in het algemeen direct toegekend en uitbetaald, mits voorzien van het te gebruiken rekeningnummer en een bewijs van gemaakte kosten (rekening van de drukker).

How to use the electronic request system

 1. Make sure you are forwarded to the correct call, and that your browser did not auto-complete to a previous call!
 2. If you have used the system before, you can reuse the account. Note in that your earlier requests are not visible in this call. If you use this system for the first time, create a new account & log in with your account.
 3. Go to 'User profile' and complete your information, in particular the Staff Status and for PhD applicants the Supervisor Email also.
 4. Go to 'Subsidy requests' and under 'Add new request' select the type of subsidy you want to request and click 'Add'
 5. Fill out the necessary information to complete the request. You can save your work by clicking 'Submit changes'. You can submit your request by clicking 'Finalize'. You will receive an e-mail that your request has been received.
 6.  
  You can edit saved-but-not-yet-submitted requests from the 'Subsidy requests' page. Submitted (finalized) requests can be viewed but not edited.

   
  After you finalize & submit a request, your institute manager will be asked automatically to approve the request. For PhD student, your supervisor will also be asked automatically to approve the request.  

For subsidies for the printing of a PhD thesis:
   
 1. Use the electronic system and the steps above (select 'thesis' from 'Subsidy requests') to generate a pdf of your request. Send this pdf, together with a pdf scan of the title page of your thesis and a pdf scan of the statement of expenses from the printing company by e-mai to lkbf@strw.leidenuniv.nl  
  There are no deadlines for thesis subsidies and these can be requested at any time during the year.


Dr. J. Brinchmann
Secretaris-penningmeester
Leids Kerkhoven-Bosscha Fonds
p/a Sterrewacht Leiden
Postbus 9513
2300 RA Leiden