STRW local: LKBF

Stichting Het Leids Kerkhoven-Bosscha Fonds


De Stichting "Het Leids Kerkhoven-Bosscha Fonds" werd in het leven geroepen in 1954, met als doel het ondersteunen van sterrenkundig onderzoek in het algemeen, en dat in samenwerking met de 
Bosscha Sterrenwacht te Lembang (Indonesïe) in het bijzonder.

Het Fonds verstrekt subsidies aan in Nederland werkzame astronomen en emeriti t.b.v. deelname aan congressen, workshops, werkbezoeken,  initiatieven voor nieuwe manieren van wetenschappelijke samenwerking, e.d.. Daarnaast verleent het financiële steun aan de Bosscha Sterrewacht.

Momenteel bestaat het bestuur van het Fonds uit de volgende personen: A. Baryshev, M. Franx (vz), M. Israël, H.J. van Langevelde, M. Oort, O. Pols, P. Russo, R. Stuik (secr.), J. Vink, R. Witmer (pm).

Twee maal per jaar komt het bestuur bijeen om de ontvangen subsidieaanvragen te bespreken en over de toekenning van subsidies te beslissen. Voor informatie over de sluitingsdata voor indiening van subsidieaanvragen, zie 'Het indienen van subsidieaanvragen'.

Secretariaat Leids Kerkhoven-Bosscha Fonds:

Dr. R. Stuik
Postbus 9513
2300 RA Leiden
stuik@strw.leidenuniv.nl
tel. 071-5275572/5278495