STRW local: LKBF

Leids Kerkhoven-Bosscha Fonds

Het indienen van subsidie-aanvragen

Het Leids Kerkhoven-Bosscha Fonds (LKBF) maakt de volgende deadline voor subsidieaanvragen bekend:

  Donderdag 1 april 2021, om 12.00 uur

Alleen aanvragen voor activiteiten die beginnen op of na 1 mei 2021 worden in behandeling genomen. Gezien de aanhoudende Covid-19-pandemie, zal de LKBF alleen subsidies toekennen voor werkbezoeken binnen Europa, de organisatie van virtuele conferenties en initiatieven om nieuwe methoden van wetenschappelijke interactie mogelijk te maken. Uitzonderingen hierop zijn voorstellen uit ronde 2020.1 die per 30 april 2021 zijn geannuleerd en opnieuw moeten worden ingediend.

Nieuw in deze ronde is de categorie ‘initiatieven om nieuwe methoden van wetenschappelijke interactie mogelijk te maken’. In de afgelopen jaren is het bewustzijn gegroeid dat een zorgvuldige afweging moet worden gemaakt tussen de noodzaak om te reizen voor efficiënte interactie en de invloed die reizen heeft op het milieu. De huidige pandemie heeft reizen vrijwel onmogelijk gemaakt, waardoor de behoefte aan efficiënte interactie op afstand is toegenomen. Het LKBF heeft verschillende verzoeken ontvangen om initiatieven te ondersteunen die nieuwe methoden van wetenschappelijke interactie mogelijk maken.

-          Het LKBF ondersteunt initiatieven om nieuwe methoden van wetenschappelijke interactie mogelijk te maken. Dit omvat bijdragen aan het opzetten van een dergelijk initiatief en bijdragen aan onderhoudskosten. De gesponsorde kosten omvatten zowel mankracht als hardware om het initiatief te initiëren en te behouden.

-          Het initiatief moet worden voorgedragen door professionele astronomen die zijn aangesloten bij een van de astronomische instituten in Nederland.

-          Het initiatief moet open staan voor een brede (internationale) gemeenschap.

-          Het initiatief moet zorgen voor het uitdragen van Nederlands astronomisch onderzoek.

-          In het voorstel moet duidelijk worden aangegeven wat de doelstellingen van het initiatief zijn, hoe het wordt uitgevoerd, de kosten waarvoor financiering wordt aangevraagd en andere financieringsbronnen die zijn ontvangen of aangevraagd.

-          Subsidie ​​kunnen worden aangevraagd voor initiatieven die meer dan 249 euro kosten, tot een maximum van 50% van de begrote kosten. Hoewel er momenteel geen formele bovengrens is aan de aan te vragen subsidie, zal de LKBF waarschijnlijk geen aanvragen kunnen ondersteunen die significant hoger zijn dan 10 kEUR.

 

In 2021 zijn de deadlines 1 april en 1 oktober. Het LKBF-bestuur vergadert dezelfde maand (dus april en oktober) om de verzoeken te bespreken, en de toewijzingen worden aan het eind deze maanden bekendgemaakt. Voor elke deadline komen alleen reizen of conferenties die de maand erna beginnen in aanmerking voor een subsidie, dus voor de deadline van 1 april komen alleen reizen / conferenties die beginnen op of na 1 mei in aanmerking, en voor de deadline op 1 oktober komen alleen reizen / conferentie die op of na 1 november begint, komt in aanmerking. Toegekende subsidies zijn 1 jaar geldig. Bij uitstel van de conferentie kan de subsidie ​​(zonder nadere berichtgeving aan de LKBF) alsnog worden gebruikt zolang de conferentie voor 30 april 2022 start. Indien een toegekend werkbezoek moet worden uitgesteld, kan de subsidie ​​weer worden aangewend, zolang het werkbezoek begint voor 30 april 2022. Indien uw congres (of bezoek) wordt uitgesteld tot na 30 april 2022, meldt u dan opnieuw aan voor de ronde met als deadline 1 april 2022. Subsidies toegekend in de vorige ronde (ronde 2020.2, oktober 2020) zijn nog geldig tot 31 oktober 2021.

Subsidieaanvragen moeten worden opgesteld en ingediend via het elektronische systeem dat toegankelijk is via de website. Voor het aanvragen van subsidie ​​kunt u gebruik maken van het elektronische aanmeldingsformulier op: http://lkbf.strw.leidenuniv.nl

U kunt de ronde selecteren terwijl u inlogt. De standaardronde is apr2021, maar zorg ervoor dat u, eenmaal ingelogd, uw verzoek indient voor deze ronde, anders wordt deze niet in behandeling genomen.

Volg daarna deze stappen:

1.       Als u het systeem al eerder heeft gebruikt, kunt u het account opnieuw gebruiken. Eerdere verzoeken zijn alleen zichtbaar in deze oproep nadat deze vorige ronde is geselecteerd. Zorg ervoor dat u uw nieuwe aanvraag maakt terwijl de ronde apr2021 is geselecteerd. Als je dit systeem voor het eerst gebruikt, maak dan een nieuw account aan en log in met je account.

2.      Ga naar 'User profile’ en vul uw gegevens in, in het bijzonder de personeelsstatus en voor promovendi ook de supervisor-e-mail.

3.      Ga naar 'Subsidy requests' en selecteer onder 'Add new request' het type subsidie ​​dat je wilt aanvragen en klik op 'Toevoegen'

4.      Vul de nodige informatie in om het verzoek te voltooien. U kunt uw werk opslaan door op 'Submit changes’ te klikken. U kunt uw aanvraag indienen door op 'Finalize' te klikken. U ontvangt een e-mail dat uw verzoek is ontvangen.

U kunt opgeslagen, maar nog niet ingediende verzoeken bewerken via de pagina 'Subsidy requests'. Ingediende (afgeronde) verzoeken kunnen worden bekeken maar niet bewerkt. Nadat u een aanvraag heeft afgerond en ingediend, wordt uw instituutsmanager automatisch gevraagd om de aanvraag goed te keuren. Voor promovendus wordt automatisch uw begeleider gevraagd om de aanvraag goed te keuren.

 

Meld problemen aan lkbf@strw.leidenuniv.nl en stel uw vragen ook op hetzelfde e-mailadres.Dr. R. Stuik
Secretaris
Leids Kerkhoven-Bosscha Fonds
p/a Sterrewacht Leiden
Postbus 9513
2300 RA Leiden