STRW local: LKBF

Leids Kerkhoven-Bosscha Fonds

Het indienen van subsidie-aanvragen

Vanaf 2020 verschuiven de sluitingsdata van het LKBF. In 2020 zijn de sluitingsdata 2 maart 2020 en 1 oktober 2020. Aanvragen moeten zijn ontvangen voor 12:00 uur op de genoemde data. Vanaf 2021 zijn de nieuwe sluitingsdata 1 april en 1 oktober, tenzij een van deze data in het weekeinde valt, in welk geval de sluitingsdatum op de eerstvolgende maandag valt.

De vergaderingen van het bestuur vinden later in de maand plaats (i.e. maart en oktober) en de toekenningen zullen normaal gesproken voor het eind van de maand bekend worden gemaakt.

Voor de deadline van 2 maart kunnen alleen aanvragen worden ingediend voor reizen die beginnen op of na 1 april 2020; voor de deadline van 1 otober 2020 alleen aanvragen voor reizen die beginnen op of na 1 november 2020. Na 2020 schuiven deze begindata mee met de verschoven sluitingsdata.

Aanvragen dienen te worden ingediend via het electronische systeem toegankelijk via de website. Aanvragen dienen een gedetailleerde begroting (in euro's) te bevatten, waaruit duidelijk blijkt welke andere bronnen van subsidiëring zijn aangeboord.

Handleiding electronisch aanvraagsysteem

 1. Zorg er voor dat u wordt doorverwezen naar de juiste ronde van het LKBF. Soms zorgt de auto-complete van de browser er voor dat u wordt doorverwezen naar een vorige ronde!
 2. Als u al eerder gebruik heeft gemaakt van het systeem, dan kunt u uw account opnieuw gebruiken. Aanvragen uit eerdere rondes zullen echter niet zichtbaar zijn. Als u het systeem voor het eerst gebruikt, moet u een nieuw account aanmaken en hiermee inloggen.
 3. Ga eerst naar het tab-blad 'User profile' en vul uw informatie aan, in het bijzonder uw staf-status en, in het geval van PhD studenten, ook het e-mail adres van uw promotor.
 4. Onder het tab-blad 'Subsidy requests', onder 'Add new request' kunt u het type aanvraag selecteren. Kilk op 'Add' om de aanvraag te starten.
 5. Vul alle gevraagde informatie zo complete mogelijk in. U kunt uw aanvraag tijdelijk opslaan door op 'Submit changes' te klikken. Uw aanvraag wordt pas daadwerkelijk verstuurd als u op 'Finalize' klikt! U ontvangt een e-mail ter bevestiging van uw aanvraag.
 6.  
  U kunt op elk moment uw opgeslagen, maar nog niet ingediende, aanvragen wijzigen op de 'Subsidy requests' pagina. Reeds ingediende aanvragen (welke zijn ingediend met 'Finalize') kunnen wel bekeken, maar niet gewijzigd worden.

   
  Nadat u uw aanvraag heeft verstuurd met 'Finalize' zal uw instituutsmanager automatisch worden gevraagd om uw aanvraag goed te keuren. In het geval van PhD studenten wordt uw promotor automatisch gevraagd om uw aanvraag goed te keuren.  Dr. R. Stuik
Secretaris
Leids Kerkhoven-Bosscha Fonds
p/a Sterrewacht Leiden
Postbus 9513
2300 RA Leiden