STRW local: LKBF

Leids Kerkhoven-Bosscha Fonds

Het indienen van subsidieaanvragen

Het Leids Kerkhoven-Bosscha Fonds (LKBF) maakt de volgende deadline voor subsidieaanvragen bekend:

Maandag 1 april 2024, om 12.00 uur

Alleen aanvragen voor activiteiten die beginnen op of na 1 mei 2024 worden in behandeling genomen. Het LKBF zal aanvragen voor subsidies accepteren in de categorieën 1) deelname aan conferenties en werkbezoeken wereldwijd, 2) werkbezoeken van buitenlandse gasten aan een Nederlands astronomisch instituut, 3) de organisatie van fysieke en virtuele conferenties en 4) initiatieven om nieuwe methoden van wetenschappelijke interactie mogelijk te maken. Voor de volledige beschrijving van de voorwaarden, zie de Engelse versie van deze pagina.

In 2024 zijn de deadlines 1 april en 1 oktober. Het LKBF-bestuur vergadert dezelfde maand (dus april en oktober) om de verzoeken te bespreken, en de toewijzingen worden aan het eind deze maanden bekendgemaakt. Voor elke deadline komen alleen reizen of conferenties die de maand erna beginnen in aanmerking voor een subsidie, dus voor de deadline van 1 april komen alleen reizen / conferenties die beginnen op of na 1 mei in aanmerking, en voor de deadline op 1 oktober komen alleen reizen / conferentie die op of na 1 november begint, komt in aanmerking. Toegekende subsidies zijn 1 jaar geldig. Bij uitstel van de conferentie kan de subsidie ​​(zonder nadere berichtgeving aan de LKBF) alsnog worden gebruikt zolang de conferentie voor 30 april 2025 start. Indien een toegekend werkbezoek moet worden uitgesteld, kan de subsidie ​​weer worden aangewend, zolang het werkbezoek begint voor 30 april 2025. Indien uw congres (of bezoek) wordt uitgesteld tot na 30 april 2025, meldt u dan opnieuw aan voor de ronde met als deadline 1 april 2024. Subsidies toegekend in de vorige ronde (ronde 2023.2, oktober 2023) zijn nog geldig tot 31 oktober 2024.

Subsidieaanvragen moeten worden opgesteld en ingediend via het elektronische systeem dat toegankelijk is via de website. Voor het aanvragen van subsidie ​​kunt u gebruik maken van het elektronische aanmeldingsformulier op: http://lkbf.strw.leidenuniv.nl

U kunt de ronde selecteren terwijl u inlogt. De standaardronde is apr2024, maar zorg ervoor dat u, eenmaal ingelogd, uw verzoek indient voor deze ronde, anders wordt deze niet in behandeling genomen.

Volg daarna deze stappen:

  1. Als u het systeem al eerder heeft gebruikt, kunt u het account opnieuw gebruiken. Eerdere verzoeken zijn alleen zichtbaar in deze oproep nadat deze vorige ronde is geselecteerd. Zorg ervoor dat u uw nieuwe aanvraag maakt terwijl de ronde apr2024 is geselecteerd. Als je dit systeem voor het eerst gebruikt, maak dan een nieuw account aan en log in met je account.

  2. Ga naar ʹUser profileʹ en vul uw gegevens in, in het bijzonder de personeelsstatus en voor promovendi ook de supervisor-e-mail.

  3. Ga naar ʹSubsidy requestsʹ en selecteer onder ʹAdd new requestʹ het type subsidie ​​dat je wilt aanvragen en klik op ʹToevoegenʹ

  4. Vul de nodige informatie in om het verzoek te voltooien. U kunt uw werk opslaan door op ʹSubmit changesʹ te klikken. U kunt uw aanvraag indienen door op ʹFinalizeʹ te klikken. U ontvangt een e-mail dat uw verzoek is ontvangen.

U kunt opgeslagen, maar nog niet ingediende verzoeken bewerken via de pagina 'Subsidy requests'. Ingediende (afgeronde) verzoeken kunnen worden bekeken maar niet bewerkt. Nadat u een aanvraag heeft afgerond en ingediend, wordt uw instituutsmanager automatisch gevraagd om de aanvraag goed te keuren. Voor promovendus wordt automatisch uw begeleider gevraagd om de aanvraag goed te keuren.

 Meld problemen aan lkbf@strw.leidenuniv.nl en stel uw vragen ook op hetzelfde e-mailadres.

Dr. R. Stuik
Secretaris
Leids Kerkhoven-Bosscha Fonds
p/a Sterrewacht Leiden
Postbus 9513
2300 RA Leiden