Leids Kerkhoven-Bosscha Fonds

Uitbetaling van de subsidie

De declaratie dient, volgens de instructies in de e-mail van de toekenning van de subsidie, naar uw instituut te worden gestuurd.